• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

Պաշտպանություն,Վստահություն,Հուսալիություն

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետ`Հիմնադրամ) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնադրման հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կայունության և հուսալիության ապահովումն է` ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով: Հիմնադրամի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն է:

Նորություններ

Հայտարարություններ

Հաշվիչներ

Մուտքագրեք Ձեր ավանդի չափը*

Մուտքագրեք Ձեր խնդրահարույց պարտավորությունները*


*Եթե բանկում ունեք մեկից ավելի ավանդ կամ պարտավորություն, սեղմեք «+» նշանը` Ձեր բոլոր ավանդները և պարտավորությունները մուտքագրելու համար:
վերև