Հոգաբարձուների խորհուրդ

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կառավարման մարմիններն են`ա) Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը. բ) Հիմնադրամի տնօրենը: Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է յոթ անդամից:

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին նշանակում է՝ 

*երկուսին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 
*երկուսին`Կենտրոնական բանկի խորհուրդը, 
*երկուսին`Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միությունը: 
*Հոգաբարձուների խորհրդի մեկ անդամին ընտրում են հոգաբարձուների խորհրդի նշանակված անդամները:

Հոգաբարձուների խորհրդի ներկայիս կազմն է՝


Խորհրդի
նախագահ

Մարտին Գալստյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ

Խորհրդի անդամ

Նարեկ Ղազարյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ

Խորհրդի անդամ     

Բաբկեն Թունյան  

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Ավագ Ավանեսյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Էդուարդ Հակոբյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Դանիել Ազատյան

ՀՀ Բանկերի միության նախագահ

Խորհրդի անդամ

Հայկ Ստեփանյան

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ գլխավոր գործադիր տնօրեն
վերև