Հայ info@adgf.am (010)-58-35-14 (010)-59-26-64

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գործունեության 2016-2018թթ. աուդիտն իրականացնելու նպատակով անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրություն մասին հայտարարություն

վերև