Հայ info@adgf.am (010)-58-35-14 (010)-59-26-64

Բելառուսի Ֆիզիկական անձանց ավանդների երաշխավորված հատուցման գործակալության և Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի միջև կնքվել է «Փոխըմբռնման և համագործակցության հուշագիր»

վերև