ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Գլխավոր


ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետ`Հիմնադրամ) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնադրման հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կայունության և հուսալիության ապահովումն է` ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով: Հիմնադրամի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն է:
Հիմնադրամի գործունեության նպատակը "Ֆիզիկական անձանց բանկային  ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ավանդների հատուցման երաշխավորումն ու ավանդատուների շահերի պաշտպաննությունն է:
rightBanner

ՀՐԱՏԱՊ ԿԱՊ

(010) 58-35-14
(010) 59-26-64
ք. Երևան Վ. Սարգսյան 6
email: info@adgf.am
«Իմ ֆինանսների միամսյակ»-ի ամփոփում և մրցանակների հանձնում Ավելին »
«Իմ ֆինանսների միամսյակ-2014» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ Ավելին »
Բուլղարիայի Ավանդների ապահովագրման հիմնադրամի ներկայացուցիչների այցը Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ Ավելին »
Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից իրականացվող միջոցառումները ֆինանսական կրթության ոլորտում Ավելին »
«Իմ ֆինանսների միամսյակ» 2014 Ավելին »
«Իմ ֆինանսների միամսյակ» ծրագրի փակում և մրցանակների հանձնում 2013թ. Ավելին »